Stedelijk Museum Amsterdam Rebrand

Branding/Identity

De missie van het Stedelijk is om het leven van mensen te verrijken met moderne
en hedendaagse kunst en vormgeving. Met onze collectie, tentoonstellingen, publicaties, onderzoek en educatieve programma’s bieden we nieuwe inzichten in het nu – zowel op individueel als op maatschappelijk niveau.

Een nieuwe visuele identiteit voor het Stedelijk Museum Amsterdam, het proces begint met het vastellen van de kernwaarden van SMA en de kenmerkende eigenschappen van SMA en zijn product of diensten. Vanuit hier worden vervolgens uitgangspunten en/of thema’s vastgesteld voor de visuele identiteit.

Hierna wordt gestart met het ontwerpen van de huisstijl en het vaststellen van de typografie, grafische vormtaal en kleurgebruik. Vervolgens wordt alles ontworpen en onstaat er een samenhangende “visual identity“